Giáo án điện tử

Untitled-1

Giáo án điện tử

TUẦN 22 Thứ hai ngày 20 tháng 01 năm 2014 Tiết 1                                                   Chào cờ …………………………………………………. Tập đọc                                                  LẬP LÀNG GIỮ BIỂN MỤC TIÊU: Hiểu được nội dung: Bố con ông Nhụ dũng cảm lập làng giữ biển.Đọc diễn cảm bài văn, giọng thay đổi phù hợp…