Thông báo nhà trường

Hoàn thành chương trình tiểu học

1 Triệu Quốc Anh 01/10/2004 Tày Trung tâm Y tế Chợ Đồn 6 6 8 7 x x x x x Đạt Đạt Đạt HTCTTH 2 Lý Văn Bảo 11/10/2003 Dao Phương Viên-Chợ Đồn 6 6 5 5 x x x x x Đạt Đạt Đạt HTCTTH 3 Chu Thanh Bình 16/08/2004 Tày Trung tâm Y tế Chợ Đồn 9 9 10 9 x x x x x Đạt Đạt Đạt HTCTTH 4 Lý Mạnh…