Hoàn thành chương trình tiểu học

Tháng Tám 19, 2015 4:06 chiều
1 Triệu Quốc Anh 01/10/2004 Tày Trung tâm Y tế Chợ Đồn 6 6 8 7 x x x x x Đạt Đạt Đạt HTCTTH
2 Lý Văn Bảo 11/10/2003 Dao Phương Viên-Chợ Đồn 6 6 5 5 x x x x x Đạt Đạt Đạt HTCTTH
3 Chu Thanh Bình 16/08/2004 Tày Trung tâm Y tế Chợ Đồn 9 9 10 9 x x x x x Đạt Đạt Đạt HTCTTH
4 Lý Mạnh Cường 08/02/2004 Tày Bệnh viện Đa khoa- Bắc Kạn 6 6 6 5 x x x x x Đạt Đạt Đạt HTCTTH
5 Liêu Thị Kim Chi 16/01/2004 Tày Trung tâm Y tế Chợ Đồn 10 9 9 9 x x x x x Đạt Đạt Đạt HTCTTH
6 La Đình Chiến 15/02/2004 Tày Trung tâm Y tế Chợ Đồn 9 8 9 9 x x x x x Đạt Đạt Đạt HTCTTH
7 Nông Bích Diệu 17/01/2004 Tày Phương Viên-Chợ Đồn 9 9 7 9 x x x x x Đạt Đạt Đạt HTCTTH
8 Nguyễn Thị Dịu 06/01/2004 Tày Trung tâm Y tế Chợ Đồn 9 8 9 8 x x x x x Đạt Đạt Đạt HTCTTH
9 Triệu Việt Đoàn 28/09/2004 Tày Trung tâm Y tế Chợ Đồn 9 9 9 9 x x x x x Đạt Đạt Đạt HTCTTH
10 Triệu Minh Đức 20/07/2004 Dao Đôn Phong-Bạch Thông-Bắc Kạn 7 5 5 7 x x x x x Đạt Đạt Đạt HTCTTH
11 Hà Thị Kim Én 01/05/2004 Tày Trung tâm Y tế Chợ Đồn 10 8 8 8 x x x x x Đạt Đạt Đạt HTCTTH
12 Nguyễn Hồng Hạnh 18/12/2004 Tày Trung tâm Y tế Chợ Đồn 9 9 9 9 x x x x x Đạt Đạt Đạt HTCTTH
13 Triệu Lục La 24/01/2004 Tày Trung tâm Y tế Chợ Đồn 10 9 9 9 x x x x x Đạt Đạt Đạt HTCTTH
14 Nông Thị Thanh Lam 28/11/2004 Tày Trạm Y tế Rã Bản C.Đồn 6 6 8 6 x x x x x Đạt Đạt Đạt HTCTTH
15 Lý Thị Lan 31/03/2004 Tày Trung tâm Y tế Chợ Đồn 10 9 10 10 x x x x x Đạt Đạt Đạt HTCTTH
17 Nông Thế Lệnh 02/01/2004 Tày Phương Viên-Chợ Đồn 10 9 9 9 x x x x x Đạt Đạt Đạt HTCTTH
18 Lý Triệu Minh 20/10/2004 Tày Trung tâm Y tế Chợ Đồn 9 9 9 9 x x x x x Đạt Đạt Đạt HTCTTH
19 Nguyễn Tuyết Minh 19/05/2004 Nùng Trung tâm Y tế Chợ Đồn 10 9 10 10 x x x x x Đạt Đạt Đạt HTCTTH
20 Lý Thị Kim Ngân 04/05/2004 Tày Phương Viên-Chợ Đồn 8 9 9 9 x x x x x Đạt Đạt Đạt HTCTTH
21 Lường Văn Ngọc 27/02/2004 Tày Trung tâm Y tế Chợ Đồn 9 9 9 9 x x x x x Đạt Đạt Đạt HTCTTH
22 Nông Thị Nhường 01/04/2004 Tày Trung tâm Y tế Chợ Đồn 10 9 9 9 x x x x x Đạt Đạt Đạt HTCTTH
23 Hứa Minh Quân 08/02/2004 Tày Phương Viên-Chợ Đồn 5 6 6 5 x x x x x Đạt Đạt Đạt HTCTTH
23 Nông Diễm Quỳnh 06/06/2004 Tày Nhạn Môn-Pác Nặm-Bắc Kạn 9 8 9 8 x x x x x Đạt Đạt Đạt HTCTTH
24 Vũ Văn Quỳnh 19/09/2004 Tày Phương Viên-Chợ Đồn 7 6 6 6 x x x x x Đạt Đạt Đạt HTCTTH
25 Hà Thị San 30/05/2004 Tày Trung tâm Y tế Chợ Đồn 9 6 8 8 x x x x x Đạt Đạt Đạt HTCTTH
26 Lăng Thị Sao 26/07/2004 Tày Trung tâm Y tế Chợ Đồn 9 8 9 9 x x x x x Đạt Đạt Đạt HTCTTH
27 Phương Thị Sen 26/06/2004 Tày Phương Viên-Chợ Đồn 9 9 8 7 x x x x x Đạt Đạt Đạt HTCTTH
28 Lý Mùi Tâm 22/03/2004 Dao HàThái Học -Nguyên Bình-Cao Bằng 9 8 8 7 x x x x x Đạt Đạt Đạt HTCTTH
29 Nguyễn Văn Tâm 22/05/2004 Tày Phương Viên-Chợ Đồn 9 8 9 9 x x x x x Đạt Đạt Đạt HTCTTH
30 Lê Văn Tuấn 26/08/2004 Tày Trung tâm Y tế Chợ Đồn 8 7 8 6 x x x x x Đạt Đạt Đạt HTCTTH
31 Nông Văn Thạo 05/08/2004 Tày Phương Viên-Chợ Đồn 9 7 8 8 x x x x x Đạt Đạt Đạt HTCTTH
32 Lê Văn Thành 26/08/2004 Tày Trung tâm Y tế Chợ Đồn 7 7 9 6 x x x x x Đạt Đạt Đạt HTCTTH
33 Lục Thế Thánh 12/11/2004 Tày Bệnh viên Chợ Đồn 8 7 6 7 x x x x x Đạt Đạt Đạt HTCTTH
34 Nguyễn Văn Thảnh 09/09/2004 Tày Phương Viên-Chợ Đồn 8 7 6 7 x x x x x Đạt Đạt Đạt HTCTTH
35 Vy Lục Thiệp 14/02/2004 Tày Phương Viên-Chợ Đồn 10 9 9 9 x x x x x Đạt Đạt Đạt HTCTTH
36 Triệu Tiến Thoại 20/06/2004 Tày T.Trấn B.Lũng- Chợ Đồn 9 8 9 7 x x x x x Đạt Đạt Đạt HTCTTH
37 Triệu Thị Thư 04/01/2004 Tày Trung tâm Y tế Chợ Đồn 10 8 9 9 x x x x x Đạt Đạt Đạt HTCTTH
38 La Thảo Vân 06/08/2004 Tày Trung tâm Y tế Chợ Đồn 10 9 8 10 x x x x x Đạt Đạt Đạt HTCTTH